Lacusmed
Logo NFZ i STC

Światowy Dzień Zdrowia 2023

Światowy dzień zdrowia

Siedemdziesiąt pięć lat temu kraje z całego świata zjednoczyły się, aby utworzyć Światową Organizację Zdrowia (WHO), mając na celu promowanie zdrowia, dbanie o bezpieczeństwo globalne i pomoc najsłabszym. Obchodząc 75. rocznicę istnienia WHO, warto przypomnieć osiągnięcia w dziedzinie zdrowia publicznego, które wpłynęły na poprawę jakości życia przez ostatnie siedem dekad.

Cel: Zdrowie dla wszystkich

WHO konsekwentnie angażuje się w działania, które mają na celu poprawę warunków życia i zdrowia ludzi na całym świecie. Mimo osiągnięć, nierówności zdrowotne ciągle są problemem, dlatego cel „Zdrowie dla wszystkich” jest równie istotny jak w chwili powstania organizacji 75 lat temu.

Walka z chorobami śmiertelnymi

Zapobieganie, łagodzenie i eliminowanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych chorób należy do głównych zadań WHO. Dzięki globalnemu partnerstwu, organizacja ogłosiła wyeliminowanie ospy w 1980 roku, a także wspiera działania mające na celu eradykację polio, co pozwoliło na 99,9% redukcję tej choroby.

Obrona przed pandemiami

WHO monitoruje zagrożenia zdrowotne na całym świecie i działa na rzecz ochrony ludzi przed skutkami epidemii i pandemii. W ostatnich dziesięcioleciach organizacja była na pierwszej linii walki z różnymi zagrożeniami, takimi jak wirus Ebola, ptasia grypa (H5N1), SARS czy pandemia COVID-19. W 1969 roku WHO ustanowiła Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR), które zostały zaktualizowane w 2005 roku w celu lepszej współpracy między krajami w walce z zagrożeniami dla zdrowia publicznego.

Budowanie pokoju poprzez zdrowie

WHO odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej i medycznej w czasie konfliktów. Dzięki projektom „Zdrowie jako pomost dla pokoju”, organizacja dostarcza wsparcie w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

Tworzenie wytycznych zdrowotnych

Jako światowy autorytet w dziedzinie zdrowia, WHO wydaje wytyczne i zalecenia polityczne, które wpływają na poprawę zdrowia ludzi na całym świecie. Przykładem takich działań jest przyjęcie Międzynarodowego kodeksu wprowadzania do obrotu substytutów mleka kobiecego w 1981 roku, który został wdrożony w 136 krajach, promując karmienie piersią dla milionów dzieci. W 2003 roku WHO przyjęła również Ramową konwencję o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), pierwszy na świecie traktat w sprawie zdrowia publicznego. Traktat ten, obowiązujący obecnie w 181 krajach, ma na celu ochronę obecnych i przyszłych pokoleń przed szkodliwym wpływem tytoniu.

Ochrona zdrowia poprzez szczepienia

WHO odgrywa ważną rolę w dostarczaniu szczepionek chroniących przed różnymi chorobami. W 1974 roku utworzono Rozszerzony Program Szczepień, mający na celu wprowadzenie szczepień dziecięcych na całym świecie. Dzięki temu programowi, istnieją obecnie szczepionki chroniące przed ponad 20 chorobami zagrażającymi życiu, umożliwiając ludziom żyć dłużej i zdrowiej. Szczepienia zapobiegają 3,5-5 milionom zgonów rocznie z powodu chorób takich jak tężec, krztusiec, grypa i odra.

Reagowanie na wyzwania zdrowotne związane z klimatem

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkości. Wpływa ona na jakość powietrza, wodę pitną, dostęp do żywności, warunki sanitarne, schronienie oraz środowisko jako całość. WHO odgrywa ważną rolę w walce z wyzwaniami zdrowotnymi związanymi z klimatem, tworząc program zmiany klimatu i zdrowia w 1990 roku.

Podsumowując, Światowa Organizacja Zdrowia od 75 lat dąży do osiągnięcia celu „Zdrowie dla wszystkich”. W tym czasie organizacja zdobyła wiele sukcesów, takich jak walka z chorobami śmiertelnymi, wprowadzenie wytycznych zdrowotnych, czy ochrona zdrowia poprzez szczepienia. Mimo tych osiągnięć, wciąż wiele pozostaje do zrobienia, aby zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie ludzi na całym świecie. WHO będzie kontynuować swoją misję, aby sprostać wyzwaniom zdrowotnym przyszłości, takim jak zmiana klimatu, oraz dążyć do zmniejszenia nierówności zdrowotnych.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/psse-kutno/7-kwietnia-2023-r-swiatowy-dzien-zdrowia-swiatowa-organizacja-zdrowia-bedzie-obchodzic-swoje-75-urodziny
https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health
https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/stories    


Zadzwoń do nas!

+48 695 70 70 95

Godziny otwarcia poradni

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00.

Rejestracja czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Na wizyty do lekarzy POZ rejestrujemy się z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Recepta kontynuacja leczenia

Recepty wypisywane są do 72 godzin w dni robocze.

Opinie o Lacusmed

Nasi partnerzy

Certyfikaty

Certyfikat - Bezpieczna Placówka Medyczna
Certyfikat - Zadowolony Pacjent
Certyfikat - Zadowolony Klient

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego ("Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet)

Beneficjent: Skarb Państwa — Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15,00-952 Warszawa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego
Skip to content