Lacusmed
Logo NFZ i STC

Jak może Ci pomóc lekarz POZ w Lacusmed?

Lekarz POZ trzymający czerwone serce symbolizujące zdrowie - przychodnia lekarska Poznań

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ) to fundament efektywnego systemu opieki zdrowotnej. Lekarz POZ, zwany również lekarzem pierwszego kontaktu, to pierwsza osoba, do której pacjenci zwracają się po diagnozę i leczenie podstawowych problemów zdrowotnych. Przychodnia lekarska Lacusmed przy ul. Rzeszowskiej 1A w Poznaniu oferuje kompleksowe usługi medyczne zgodnie z najwyższymi standardami, zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i wizyt prywatnych. Naszym celem jest zapewnienie szybkiego dostępu do wysokiej jakości opieki, co jest kluczowe dla szybkiego rozpoznawania i efektywnego leczenia.

Kim jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który jest często pierwszym kontaktem pacjentów z systemem zdrowotnym, pełni kluczową rolę w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu ogólnych stanów zdrowotnych. W naszym centrum medycznym, specjaliści takiej jak lekarze rodzinni, interniści czy pediatrzy są dostępni zarówno na konsultacje NFZ, jak i prywatne.

Oprócz diagnozowania i leczenia, lekarze POZ w Lacusmed odpowiadają za koordynację opieki zdrowotnej pacjentów. Są odpowiedzialni za zbieranie wywiadów medycznych, przeprowadzanie ogólnych badań fizykalnych, oraz zlecanie dalszych specjalistycznych badań diagnostycznych, jeśli jest taka potrzeba. Nasze centrum oferuje szereg badań realizowanych bezpośrednio na miejscu lub we współpracy z zewnętrznymi laboratoriami, co znacznie skraca czas oczekiwania na wyniki i przyspiesza proces leczenia.

Zakres badań, które może zlecić nasz lekarz POZ, obejmuje szeroką gamę testów diagnostycznych, takich jak morfologia krwi, badania biochemiczne i immunochemiczne, badania moczu i kału oraz zaawansowane diagnostyki, jak EKG, RTG, czy USG. Diagnostyka ta pozwala na wczesne wykrywanie i zapobieganie rozwoju poważniejszych schorzeń, co jest kluczowe dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

W naszym centrum medycznym dbamy o to, aby każdy pacjent otrzymał indywidualnie dopasowaną opiekę, która jest niezbędna dla efektywnego leczenia i profilaktyki zdrowotnej.

Pediatra badający dziecko w przychodni Lacusmed, Poznań

Jakie obowiązki ma lekarz POZ w Lacusmed?

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Specjalistycznym Centrum Medycznym Lacusmed pełnią najważniejszą rolę w monitorowaniu zdrowia pacjentów. Oprócz diagnozowania i leczenia, ich zadania obejmują koordynację kompleksowej opieki zdrowotnej, promocję zdrowia, profilaktykę oraz edukację zdrowotną pacjentów.

Do kluczowych obowiązków lekarza POZ należą:

 • Planowanie i realizacja opieki medycznej nad pacjentami, w tym ustalanie leczenia farmakologicznego oraz monitorowanie jego skuteczności.
 • Wykonywanie zabiegów medycznych i wystawianie recept, a także zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Wystawianie zwolnień lekarskich oraz kierowanie pacjentów na obowiązkowe szczepienia i okresowe badania kontrolne.
 • Prowadzenie badań bilansowych i ocena stanu zdrowia pacjentów w ramach tych badań.
 • Zlecanie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej (EKG, RTG, USG) i interpretacja wyników badań.
 • Kierowanie do specjalistów, lekarzy dietetyków, a także na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.
 • Organizacja i koordynacja pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta oraz kierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
 • Wystawianie dokumentacji medycznej, takiej jak zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta, oraz realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych​
Lekarz przeprowadzający kontrolę zdrowia z pacjentem - Lacusmed,

Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Specjalistycznym Centrum Medycznym Lacusmed może zlecić szeroki zakres badań diagnostycznych w celu dokładnej oceny stanu zdrowia pacjentów. Do najczęściej zleconych badań należą:

 • Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne: sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo i całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), stężenie transferryny, hemoglobina glikowana (HbA1c), mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, trójglicerydy, bilirubina całkowita i bezpośrednia, fosfataza alkaliczna, aminotransferazy (AST, ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna, czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygeny wirusowe i białka specyficzne .
 • Badania moczu i kału: ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych i chemicznych oraz mikroskopową oceną osadu, ilościowe oznaczanie białka, glukozy, wapnia, amylazy, badanie ogólne kału, poszukiwanie pasożytów, test na krew utajoną metodą immunochemiczną .
 • Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen .
 • Diagnostyka obrazowa i inne: EKG w spoczynku, diagnostyka ultrasonograficzna (USG tarczycy, ślinianek, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, brzucha), zdjęcia radiologiczne, testy antygenowe na SARS-CoV-2 .

Dostęp do szerokiego spektrum badań pozwala naszym lekarzom na skuteczne zarządzanie zdrowiem pacjentów, od diagnozy po monitorowanie postępów w leczeniu i planowanie dalszych działań terapeutycznych.

Dlaczego warto zaufać Lacusmed?

Przychodnia Lacusmed to nie tylko doświadczeni lekarze, ale także nowoczesne zaplecze diagnostyczne, które pozwala na szybkie i precyzyjne diagnozowanie oraz efektywne monitorowanie leczenia. Oferujemy szeroki zakres usług medycznych, od podstawowej opieki zdrowotnej po specjalistyczne konsultacje i zabiegi. najnowsze technologie medyczne.

Zapraszamy do Lacusmed

Zapewniamy, że każda wizyta w naszym centrum medycznym to kompleksowe wsparcie zdrowotne na każdym etapie diagnozy i leczenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia medycznego, umów się na wizytę w Specjalistycznym Centrum Medycznym Lacusmed w Poznaniu. Nasz zespół jest gotowy, aby dostarczyć Ci najlepszą możliwą opiekę zdrowotną

Więcej na temat zakresu obowiązków lekarza POZ możesz przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.


Zadzwoń do nas!

+48 695 70 70 95

Godziny otwarcia poradni

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00.

Rejestracja czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Na wizyty do lekarzy POZ rejestrujemy się z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Recepta / kontynuacja leczenia

Opinie o Lacusmed

Nasi partnerzy

Certyfikaty

Certyfikat - Bezpieczna Placówka Medyczna
Certyfikat - Zadowolony Pacjent
Certyfikat - Zadowolony Klient

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego ("Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet)

Beneficjent: Skarb Państwa — Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15,00-952 Warszawa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego
Skip to content