Lacusmed
Logo NFZ i STC

Jaki obowiązek mają szpitale i poradnie przyszpitalne? Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta

Starsza pacjentka rozmawia z pielęgniarką i lekarką w szpitalu LacusMed Poznań

Rzecznik Praw Pacjenta podjął działania, zwracając uwagę na praktyki szpitali, które odsyłają pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celach takich jak wykonanie badań, wystawienie zwolnień lekarskich, czy przepisywanie leków dla seniorów i dzieci. Takie działania są niezgodne z obowiązkami szpitali, które mają zapewnić kompleksową opiekę na miejscu.

Jaki obowiązek mają szpitale i poradnie przyszpitalne?

W odpowiedzi na zaobserwowane naruszenia, Rzecznik Praw Pacjenta wydał 24 maja 2024 roku ważne przypomnienie dla szpitali i przychodni przyszpitalnych. Wystąpienie to zwraca uwagę na obowiązek zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej przez te placówki. Szpital i przychodnia przyszpitalna mająca zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek zapewnienia ich udzielania w sposób kompleksowy, co nakłada na nie obowiązek świadczenia pełnego zakresu usług, w tym przeprowadzania badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz realizacji procedur medycznych na miejscu, bez odsyłania pacjentów do lekarzy POZ.

„Odsyłanie” pacjenta do lekarza POZ

Jest to istotne, gdyż pacjent nie może być zmuszany do szukania podstawowej opieki zdrowotnej poza szpitalem, aby uzyskać niezbędne badania czy zaświadczenia. Przykładem jest postępowanie niezgodne z prawem, polegające na wymaganiu od pacjenta uzyskania zaświadczenia od lekarza POZ o zdolności do operacji. Podobnie, nie ma uzasadnienia dla odsyłania pacjentów po zwolnienia lekarskie czy recepty, gdyż lekarze szpitalni są najbardziej kompetentni do oceny stanu zdrowia pacjenta po hospitalizacji.

Korytarz szpitalny z rozmawiającymi pracownikami i pacjentką z chodzikiem. Lacudmed Poznań

Rzecznik Praw Pacjenta poruszył również kwestię wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów i dzieci. Przypomniał, że przepisy pozwalają na bezpłatne zaopatrzenie w leki, specjalne środki żywieniowe i wyroby medyczne na podstawie elektronicznych recept wystawianych przez lekarza specjalistę lub po leczeniu szpitalnym. Zaznaczył, że odpowiedzialność za wystawienie takiej recepty leży w rękach lekarzy szpitalnych, a nie powinna być przekładana na pacjentów poprzez odsyłanie ich do POZ.

Co to oznacza dla Ciebie jako pacjenta?

Jako pacjent, masz prawo oczekiwać, że wszystkie niezbędne procedury medyczne zostaną wykonane w ramach jednej placówki, bez potrzeby dodatkowego obciążenia systemem zdrowia.

Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w szpitalu i zostaniesz poproszony o dodatkowe wizyty u lekarza POZ dla procedur, które szpital może i powinien wykonać samodzielnie, jest to moment, aby przypomnieć o swoich prawach.

Więcej przeczytasz w oświadczeniu Rzecznika Praw Pacjenta na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/wystapienie-do-szpitali-dotyczace-odsylania-do-lekarzy-podstawowej-opieki-zdrowotnej

Gdzie zgłosić naruszenie praw pacjenta?

Jeśli doświadczyłeś naruszenia swoich praw jako pacjent, istnieje kilka ścieżek, które możesz podjąć, aby zgłosić ten problem:

 1. Rzecznik Praw Pacjenta:
  • W razie wątpliwości czy Twoje prawa zostały naruszone lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z infolinią Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 800-190-590, wybierz prefiks 2, dostępną od poniedziałku do piątku, 08:00-18:00.
  • Wniosek o interwencję możesz przesłać pocztą, e-mailem, przez ePUAP lub faksem. Więcej informacji oraz szczegóły na temat składania wniosków znajdziesz na stronie Rzecznika.
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):
  • Skargi dotyczące naruszenia praw pacjenta przez świadczeniodawców współpracujących z NFZ można składać bezpośrednio w siedzibach NFZ, pocztą, faksem, e-mailem lub przez ePUAP. Skargi mogą dotyczyć między innymi przewlekłego załatwiania spraw lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników NFZ. Szczegóły znajdziesz na stronie NFZ.
 3. Specjalistyczne Centrum Medyczne Lacusmed w Poznaniu
  • W Lacusmed mamy ułatwienie dla naszych pacjentów: specjalne formularze dostępne w rejestracji, które ułatwiają zgłaszanie nadużyć. Nasi pracownicy służą pomocą i mogą udzielić szczegółowych informacji na temat tego, jak korzystać z tych formularzy oraz co należy zrobić, by efektywnie zgłosić naruszenie swoich praw. Po wypełnieniu formularza, Lacusmed, zgłasza nadużycie w imieniu pacjenta do NFZ. Zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią lekarską.

Przychodnia Lekarska Lacusmed
ul. Rzeszowska 1A, Strzeszyn, Poznań


Zadzwoń do nas!

+48 695 70 70 95

Godziny otwarcia poradni

Poradnia czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00.

Rejestracja czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Na wizyty do lekarzy POZ rejestrujemy się z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Recepta / kontynuacja leczenia

Opinie o Lacusmed

Nasi partnerzy

Certyfikaty

Certyfikat - Bezpieczna Placówka Medyczna
Certyfikat - Zadowolony Pacjent
Certyfikat - Zadowolony Klient

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego ("Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet)

Beneficjent: Skarb Państwa — Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15,00-952 Warszawa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie z wykorzystaniem narzędzia centralnego
Skip to content