Lekarze w ramach umowy z NFZ

W ramach umowy z NFZ w Specjalistycznym Centrum Medycznym LacusMed s.c. macie Państwo dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu POZ.
Do Państwa dyspozycji pozostają m.in. w ramach umowy z NFZ specjaliści medycyny rodzinnej, lekarze interniści oraz pediatrzy.
Uzyskacie tu Państwo poradę lekarską a także otrzymacie skierowania do rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej czy badań diagnostycznych w ramach NFZ.

Lekarz pierwszego kontaktu

Dostępni w naszym Centrum Medycznym lekarze rodzinni (ogólni) przede wszystkim sprawują nad pacjentem podstawową opiekę zdrowotną. Ich praca ściśle związana jest z naszą przychodnią i prowadzonym w niej lecznictwem ambulatoryjnym, w której prowadzą ciągłą opiekę i prowadzą kontrolę wszelkich chorób przewlekłych.
Każdy z naszych lekarzy rodzinnych posiada szeroką wiedzę zarówno z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, psychiatrii, dermatologii, laryngologii czy też neurologii ale także i pediatrii.

Internista

Lekarze chorób wewnętrznych (interniści) w naszej przychodni zajmują się całym procesem leczenia naszego pacjenta, począwszy od profilaktyki, przez rozszerzoną diagnostykę, leczenie chorób, oraz rehabilitację i późniejszą kontrolę stanu zdrowia.
W zakresie ich kompetencji jest szczegółowa znajomość fizjologii a także szeregu chorób układu krążenia, pokarmowego, oddechowego, moczowego, wydzielania wewnętrznego, krwiotwórczego, odpornościowego i narządu ruchu.

Lekarz pediatra

Lekarze pediatrzy dostępni w naszej przychodni zajmują się ogólnym zdrowiem naszych najmłodszych pacjentów a także wszelkimi chorobami wieku dziecięcego. Pediatrzy opiekują się wszystkimi dziećmi i młodzieżą od ich urodzenia (0m-cy) do skończenia 18 roku życia.
Co najważniejsze, lekarze pediatrzy z naszego Centrum są otwarci i cierpliwi, posiadają niezwykłą umiejętność nawiązywania kontaktu z małymi pacjentami oraz nastawieni są na długoterminową współpracę z zarówno z dziećmi jak i z rodzicami.

Z pediatrą należy skonsultować wszelkie niepojące objawy lub anomalie związane z zachowaniem dziecka, w tym brak reakcji na otaczające osoby i dźwięki, duszności, sinawe zabarwienie skóry czy ust, bardzo wzdęty brzuszek, wysoka temperatura ciała, napady drgawek, paraliże, bezdechy, wysypki i zmiany skórne, biegunki i zaparcia, brak apetytu, oddawanie małej ilości moczu, nadmierna płaczliwość i bezsenność dziecka, nadmierna senność i trudności z obudzeniem dziecka, blade zabarwienie skóry i skłonność do siniaków, ogólne osłabienie dziecka, ulewania i wymioty, kichanie, kaszel, nadmierne wydzielanie w nosie, bóle i zawroty głowy i wiele innych, które niepokoją rodziców.

Diagnostyka i punkt pobrań

W punkcie pobrań laboratoryjnych dostępnym w Centrum Medycznym Lacusmed możecie Państwo wykonać nieodpłatnie badania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu osoby ubezpieczone w NFZ mogą wykonać szereg badań diagnostycznych, według poniższej listy.

Wszelkie inne badania specjalistyczne spoza tej listy można wykonać również prywatnie, bez skierowania (mamy ponad 1000 dostępnych rodzajów badań).
Aby ułatwić Państwu dostęp do pełnej oferty proponujemy Karty Stałego Klienta oraz atrakcyjne ceny i rabaty, a także dostęp do wyników przez internet.
Nasz punkt pobrań laboratoryjnych jest przyjazny dzieciom a każdemu pacjentowi gwarantujemy profesjonalne pobieranie krwi.

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria
Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i boczne,
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Deklaracje wyboru lekarza rodzinnego oraz prawa pacjenta